Skip to main content

Servicering af dit Faust fyringsanlæg

Et typisk Faust fyringsanlæg køre 4.000 til 8.700 timer om året, hvilket svarer til 80-260.000 timer i sin levetid over 20 til 30 år. Det er klart at det ikke er muligt uden løbende vedligehold.

De seneste år er der blevet solgt Faust-kedler med den nye BM-styring, som ud over at styre og regulere kedlen også giver et godt overblik over kedlens drift og servicebehov. Analyser herfra har vist, at en ikke serviceret kedel taber i effektivitet mht. brændselsforbrug, ligesom kedler uden vedligeholdelse eller sporadisk vedligehold har en klar tendens til at korrodere mere, og ikke udbedrede fejl skaber ofte følgeskader.

Vi foreslår et årligt serviceeftersyn hvor fyringsanlægget gennemgås efter en checkliste, som resulterer i en kortfattet rapport over anlæggets stand. I forbindelse med serviceeftersynet er det muligt at få afhjulpet fejl og mangler, samt få udskiftet reservedele.

Ved at få anlægget serviceret en gang om året opnår man en fortløbende rapportering over anlæggets stand. Den visuelle gennemgang af anlægget er med til at forudsige kommende reparationer, hvilket vil reducere følgeskader og den ulejlighed et nedbrud afstedkommer.

Inden serviceeftersyn kontaktes kunden, og vi opfordrer kunden til på forhånd at meddele vor montør om eventuelle kendte fejl og mangler, således eftersynet kan forberedes bedst muligt.

Såfremt montage af reservedele varer væsentligt udover den planlagte tid kan montøren være nødsaget til aftale ny tid til besøg. Eller aftale at bruge mere tid end der er afsat.

Hvad er omfattet af serviceeftersyn:

 •  Visuel gennemgang af anlægget.
 • 10% rabat på montørtimer ved reparation m.v. udover 3/7/8,5/10 timer som afhænger af kedeltype.
 • 10% rabat på reservedele som benyttes i forbindelse med eftersynet.
 • Statusrapport

For dig som har BM-styring

Subscription/abonnement på BM-styring

Da du købte dit fyringsanlæg med Faust BM-styring betalte du samtidig for første års ”subscription”, som er et årligt abonnement. For fortsat at kunne servicere vore kunder, er vi tvunget til fremadrettet at opkræve et årligt subscription-beløb. Betalingen vil gå til at dække nogle af vore udgifter til lager-hotel, SMS-service og løbende vedligeholdelse af software.

Hvad får du som kunde ud af at betale subscription?

 • Du vil modtage service- og alarm-SMS´er fra fyringsanlægget, som sendes via internettet til din mobiltelefon. De første 1.000 SMS er indeholdt i subscription – yderligere SMS vil kunne tilkøbes jfr. nedenstående oversigt.
 • Adgang til fyringsanlægget via mystoker.dk, hvor de opsamlede data om fyrets funktion er en del af løsningen. Det er denne dataopsamling, der giver os mulighed for at fejlfinde effektivt fra distancen, samt se om dit fyringsanlæg køre optimalt. Disse drifts-data ligger på en internet-server, som kræver stor lagerkapacitet og som stilles til rådighed af Faust.
 • Gratis opdatering af software over internettet.
 • Fri adgang til at ringe til en Faust service-medarbejder indenfor Faust´s normale arbejdstid mellem 08.00 og 16.00, hvor du kan få hjælp til fejlfinding.

Aftalevilkår

Du har mulighed for at vælge ”Service” og ”Subscription” eller begge aftaler.

Den valgte serviceaftale vil blive effektueret i løbet af året efter nærmere aftale, og valg af subscription er gældende frem til udgangen af det pågældende år.

Dine valg vil automatisk blive videreført, såfremt du ikke opsiger aftalen inden et nyt år starter.

Kontaktoplysninger

Vester Fjordvej 2,
9280 Storvorde
Danmark

Tlf.nr. +45 98 31 10 55

Email: mail@faust.dk

Telefontid alle hverdage
kl. 8 – 16 (samt efter aftale)

Kontakt os
  Ring: 98 31 10 55
  Kontakt os