Skip to main content

Automatiske halmfyr

Halmfyr i verdensklasse

Ring +45 98 31 10 55

Faust Automatiske Halmfyr

Faust automatiske halmfyr type Bio-Flow II 670 til 1470 kW er bygget over samme grundlag som Faust bio-Flow II til flis og træpiller, men luftindblæsning, brændslets og askens bevægelse i kedlen er udført med et specielt udviklet skrabestangssystem der tvinger brændsel og aske gennem forbrændingszonen. Her er det vigtigt at luften ikke blæser direkte ind i halmen for at undgå eksplosive forbrændinger med den hurtigt forgassende halm.

Det er vigtigt for at få høje temperaturer inde i det brændende halm. Hvis Halmen brændes på en trapperist isolerer trappen for afstråling af varme nedad til, med sintringer af asken til følge. I Faust bio-Flow II Straw kan asken komme af med sin varme til kølede flader nedad til og luften tilsættes henover overfladen af halmen. Det giver minimum af sintringer og forbrænding ved høj temperatur henover halmen. Den tvungne brændsels- og askebevægelse sikre at opholdstiden for asken i den varme zone ikke bliver for lang. Det giver også lav sintringstendens.

Faust Halmrivere

Faust halmrivere er konstruerer til at rive bigballer 122x130x250 cm og 122x90x250 cm og optimalt dosere halmen til en kontinuerlig og modulerende forbrænding i en automatisk halmkedel i størrelsen fra 670 kW til ca. 8 MW.

Det er afgørende for funktionen i en automatisk halmkedel at doseringen af brændsel er jævn, da den oprevne halm er meget hurtigt forgassende. En lille unøjagtighed i doseringen vil afstedkomme hurtigt svingende forbrændingsintensitet med overiltning eller underiltning til følge. Sammen med Faust Bio-Flow kedlerne, og specielt udviklede snegle til halm, udgør de derved et automatisk halmfyr.

Faust riverne er designet med 2 stk. vertikalt monterede tromler, som kører hver sin vej rundt om egen akse. Til forskel fra horisontalt monterede tromler, som typisk køre samme vej rundt, opnås den fordel, at tromlerne river hver sin vej i presselagene i ballerne. I teorien fjerner det muligheden for at et presseslag rives fri, med doseringsproblemer til følge og i værste fald driftstop. Tromlerne luder også bagover mod ballerne med en forskydning mellem top og bund, typisk lidt større end et presseslag, hvilket betyder, at der løbende rives i mere end et presseslag ad gangen.

Tromlerne er forsynet med specielt hærdede tænder og knive som, hhv. river halmen ud af ballerne, og skærer snorene op i mindre stykker. På større anlæg monteres der ofte en snoraftager der tager snorene af og skære dem op i ca. 40 cm stykker inden de når rivertromlerne. Det giver en endnu mere jævn forbrænding og det at opriverren ikke behøver at køre sig fri af lange stykker snor.

Faust halmrivere er bestykket med frekvensomformere på alle motorer. Faust BM styringen sørger for, at riverydelsen tilpasser sig kedlens behov kontinuerligt og modulerende. Via Faust BM styringen kan riveren, ligesom kedlerne, følges løbende på Internettet af både kunde og Faust. Herved gives også mulighed for at modtage SMS service informationer og alarmmeddelelser på mobiltelefonen.

Faust halmrivere kan leveres med halmbaner af forskellig længde, eller sammenbygges med en Faust automatisk kran med balletang, som anvender samme type Faust BM-styring, som kedler og river, og derved får samme servicemuligheder til rådighed.

Transport af reven halm

Reven halm kan transporteres med luft eller i snegle. Faust håndterer begge typer transport. Faust sneglene er udviklet til at transportere halm og udløbene er udført så den revne halm kan drysse ud af sneglene i toppen, selvom sneglene er ophængt i lejer både i bund og top. Den sikre lejring af snegle giver næsten lydløs drift. Ved størrehalm mængder som f.eks. ved halmpille produktion kan sneglene laves som dobbeltsnegle. Snegletransport af halm kan have store fordele mht. dosering når det udnyttes rigtigt som det gøres af Faust. Ved at halmriver og snegle følges ad i ydelse vil halmfyldningen i sneglene være ens uafhængig af ydelse og derved kan halmdoseringen hurtigt tilpasses forbrændings kravet. Hvis forbrændingen fordrer at halmleverancen til forbrændingen stoppes momentalt, vil snegle stoppe og dermed stopper halmleverancen til forbrændingen.

Reven halm kan også transporteres i en luftstrøm som genereres ved at en blæser suger i et rørsystem. Halmen tages ud af luftstrømmen vha. en cyklon. Lufttransporten har fordel af ikke at være lige så afhængig af placering af kedel og halmriver i forhold til hinanden som snegletransporten er.

Faust Halmkran

En Faust halmkran med balletang og krøj, kan tage halmballerne fra halmstakken og sætte dem på halmbanerne løbende alt efter behov. Dette giver mulighed for på simpel vis at have et stort tilgængeligt lager af halmballer stakket bag halmriveren. Især med krøj på tangen kan dette lager optimeres.

Kontaktoplysninger

Vester Fjordvej 2,
9280 Storvorde
Danmark

Tlf.nr. +45 98 31 10 55

Email: mail@faust.dk

Telefontid alle hverdage
kl. 8 – 16 (samt efter aftale)

Kontakt os
    Ring: 98 31 10 55
    Kontakt os